1/05/2012

The Lapikon book

Książka Lapikon jest jednym z wyników warsztatów Ala ma font(a). Znalazło się w niej 20 krojów zaprojektowanych podczas warsztatów i artykuły prowadzących: Martina Majoora, Ebena Sorkina, Ann Bessemans, Filipa Blažka i Mariana Misiaka. No i Fjord też się tam znalazł. Książka jest dostępna on-line! Fizyczne egzemplarze można będzie dostać na otwarciu wystawy Lapikon 11 stycznia 2012 r. o 17.30 w holu głównym Wydziału Grafiki ASP w Katowicach, na Koszarowej 19. 

The Lapikon book is one of results of Ala ma font(a) workshop. There are 20 typefaces designed during the workshop and articles written by teachers: Martin Majoor, Eben Sorkin, Ann Bessemans, Filip Blažek and Marian Misiak. There is also my Fjord in there. The book is available on-line. Enjoy! The real book will be available on the opening of exhibition Lapikon on 11th 2012; 5.30 pm at the main hall of the Dep. of Graphic Design building, Academy od Fine Arts, Koszarowa 19. Katowice

book design by Zosia Oslislo


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz