12/03/2011

Fjord will be a part of Ala ma font(a) exhibitionFjord będzie częścią wystawy podsumowującej półroczne warsztaty projektowania krojów pism dla dzieci Ala ma font(a), prowadzonych przez Martina Majoora, Ebena Sorkina, Filipa Blažka, Ann Bessemans i Mariana Misiaka. 
Wystawa będzie towarzyszyła tegorocznej Agrafie i konferecji Badania naukowe w projektowaniu graficznym. Projektowanie graficzne w badaniach naukowych. Otwarcie wystawy 11 stycznia 2012 o 17.30 na ASP w Katowicach. Na wystawie będzie 15 krojów zaprojektowanych przez uczestników warsztatów. Częscią wystawy będzie publikacja Lapikon z artykułami prowadzących i krojami uczestników.

Projekt Ala ma font(a) był dla mnie świetnym doświadczeniem i okazją do rozwinięcia mojego kroju (które będzie początkiem większego rozwinięcia:) Jestem pod dużym wrażeniem warsztatów i chciałabym podziękować prowadzącym za ich wsparcie, doświadczenie i przede wszystkim pozytywno-progresywną energię, a także Ewie Sataleckiej i Zosi Oslislo za świetną organizację.


My typeface Fjord will be a part of the  Ala ma font(a) final exhibition of the workshop result.
Opening of the Ala ma font(a) final exhibition of the workshop result  – Martin Majoor, Anne Bessemans, Filip Blazek, Eben Sorkin (on skype), Marian Misiak and the group of workshop’s participants will take place on 11th of January 2012 at the Academy of Fine Arts in Katowice during III rd International Design Conference Agrafa. There will be a publication "Lapikon" accompaining the exhibition containing texts written by teachers and 15 examples of students typefaces created during the workshop.


I’m very impressed by the Ala na font(a) project. It was a great opportunity to develop my typeface (which is a start of greater development:) I would like to thank teachers for their great support and knowledge and to Ewa Satalecka and Zosia Oslislo for great organizing work. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz